മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായ പോര്‍ട്ടലിലേക്ക് സ്വാഗതം .

അറിവിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേരൂ

എന്‍റെ വിദ്യാലയത്തിലൂടെ നിങ്ങള്‍ക്കും അറിവുകള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാം. അറിവിന്‍റെ ഏതുത മേഘലയും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാര്‍ഥികളുമായി പങ്കുവെയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തില്‍ ഒരു ഭാഗവാക്കാകാം
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി വാട്ട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യൂ 9400336393

No comments:

Post a Comment

JOIN OUR WHATSAPP GROUP